SV NJ(k)CH Noraførr's A-Bruno

(NJCH Lappskardets Anja - INT NSUCH NJ(k)CH Mogop's Pinus)

Regnr: 25304/94

Bruno var en litt under middels stor helbrun hannhund etter Anjas første kull med Pinus. Han var en jeger av rang og ytet alltid sitt beste. På jaktprøver var han med og kjempet i toppen, og han fikk etter hvert en lang premieliste.

Bruno vant Arctic Cupen i 1996 og ble nr 2 under NM-vinter i 1998 .Bruno har 59 avkom etter seg i Norge og på NVKs avlsstatistikk ligger han helt i toppen - 87 % av avkommene som er stilt på jaktprøve er premiert!

 

Mer informasjon:

HD: Fri (A)

Premiering jaktprøve: 3x1. UK, 1. AK, 1. VK
Premiering apportprøve: 1. pr AK (130 p)
Premiering utstilling: 1. AK

Les kritikker her

Antall avkom: 59 i Norge
11 i Sverige


Bruno hadde en premieringsprosent på 43 % på 55 jaktprøvestarter i UK, AK og VK-klassen.

 


Stamtavle

INT NS UCH NJ(k)CH Mogops Pinus
36010/88
NJCH Tollådalens Jago
06316/85
Skjækerfjellas Vargas
03569/83
Håkerløkken's Sjokko II
08153/80
INT NSUCH NJCH Håkerløkken's D Skogsa
08813/84
Niko
16496/80
Myrteigen's O'Mari
03342/78
NJCH Lappskardets Anja
04357/91
NJCH Carras
21870/82
Garm
03666/76
Austbakken's Beauty Arja
13028/76
Lysheias Taiga
22712/85
Skjækerfjellas Vargas
03569/83
Rauhammeren's Diba
15339/75Bilde:


Bruno var en velbygd hanne med en karakteristisk snurr på halen som særlig
viste seg i stand

JAKTPRØVER:

Komplett premieliste: 3x1.UK, 2x2.UK, 3.UK, 1. AK, 2x2.AK, 2x3.AK, 1.VK, 3x2.VK, 3x3.VK, 2x4.VK, 2x5.VK

Vesterålen 24. februar 1996
Går ypperlig og i stor fart, flott aksjon dekker Bruno terrenget på beste måte. Finnes i stand i krattområde hvor makker også har stand. Reiser djervt og roes fint i oppflukt og skudd. Fortsetter sitt ypperlige søk. Blir borte i tett krattområde. Når vi kommer fram kommer enkeltfugl opp og Bruno finnes i ro i området hvor han sannsynligvis har stått. Sener finner vi Bruno i stand. Reiser igjen djervt og er helt rolig i oppflukt og skudd. Bruno har hele dagen gått ypperlig og utnyttet vind og terreng på beste måte. En herlig unghund som med glede tildeles 1. UK
Slipptid: 60 minutter
Karakterer: 6-5-5-6-4-4-4
Premiering: 1. UK

Alta 20. april 1996
Mot Acke:
Starter noe forsiktig, men går seg godt opp. oe avhengig av makker. finnes i stand som makker sekunderer. Reiser presist og djervt enkeltrype, og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder greit.
Mot Silja:
Bruno holder søksmessig klassenivå og sekunderer makkers tomstand. Sener finnes Bruno i stand. Reiser djervt og presist rype og er rolig på tilrop. Utreder.
Har slått alle sine makkere på fugl og vi har gleden av å utnevne Bruno som vinner av ArticCup -96.
Slipptid: 45 minutter
Karakterer: 4-4-4-5-4-4-4
Premiering: 1. pr Artic Cup Finale 1996

Dividalen 20. september 1996 (skog)
Viser et kraftfullt jaktsøk i god fart i vekslende lende. Tar med seg terrenget i vanskelig vind i dybde og bredde. Samarbeider meget bra med fører. Markerer senere kraftig. Slår opp i vinden over bakkekam, storfugl sees på vingene fra område Bruno har gått inn i uten at situasjonen kan bedømmes. Finnes i fast stand. Reiser raskt og effektivt, storfugl letter presist foran Bruno. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder. Rype legges ut. Bruno makter dessverre ikke apporten. En flott hund som i dag dessverre ikke lykkes i sitt fuglearbeide.
Slipptid: 90 minutter
Karakterer: 5-6-5-ib-4-4-4
Premiering: 0

Arnøya 15. mars 1998
Bruno går i medvind i tungt terreng utmerket. Stand langt oppe. Ryper letter før fører kommer til. Bruno er rolig. Går på nyslått fugl. Ny stand, slår ned i vind, ny stand. ryper letter og Bruno er komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder OK. Senere fortsetter Bruno utmerket. Fester stand. Makker kommer til samtidig og støkker. Bruno er rolig. I siste slipp jakter Bruno himmelstormende. Revierer utmerket. Stand langt framme. Går på på ordre i flere omganger. Ryper letter og Bruno er rolig i oppflukt og skudd. Utreder OK. En fremragende viltfinner. 1. AK m/glans.
Slipptid: 60 minutter
Karakterer: 6-6-6-6-4-4-4
Premiering: 1. AK

Kvaløya 26. august 2000
1. Bruno mot KV: 
Bruno tar føringen i slippet og beholder den gjennom hele slippet. Rype letter i område hvor Bruno befinner seg. 
8. slipp Bruno mot ES Hawk: 
Bruno tar føringa fra start. Går inn i en stilfull stand. Makker kommer til og stjeler Brunos stand. Likevel reiser Bruno villig og presist rypekull, rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt. Bruno over Hawk som utgår. 

16. slipp Bruno mot ES Sally: 
Bruno fører hele slippet. Bruno over Sally. Bruno tildeles 1 pr VK
Slipptid: 30 minutter
Karakterer: 5-5-5-6-4-4-4
Premiering: 1. VK

Pasvik 29. september 2001 (skog)
Bruno jakter anvist terreng i meget god fart, fin stil og aksjon. Bruker vekslende vind erfarent i god kontakt. Stand. På ordre reiser Bruno villig og presist enkeltrype. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt. Sener i slippet støkker Bruno en røy som respekteres akseptabelt. Mot slutten av slipptiden blir Bruno borte for oss. Under leting kommer Bruno tilbake når slipptiden er ute. Bruno tildeles idag en 2. AK skog.
Slipptid: 60 minutter
Karakterer: 5-5-5-ib-5-4-4
Premiering: 2. AK

UTSTILLING:

Tromsø 18. november 2000
En litt under middels stor brun hannhund, litt lett type. Godt skåret hode. God hals. Harmonisk kropp, men litt kort, bratt kryss under bevegelse. Gode vinkler i beina. Akseptabelt hårlag. Gode bevegelser.
Premiering: 1. AK, 2. VK, 2. BTK