Gråhund - litt informasjon

Litt historikk

Norsk elghund grå er en norsk spisshundrase med lange tradisjoner som jakthund på storvilt. Rasen kalles også grå elghund eller gråhund.

Den mest kjente elghunden er Bamse, som ble født i 1865 og som er den eldste grå elghunden man kjenner til på rasens stamtre. Mange har ment at gråhunden må være en direkte etterkommer av de urnordiske spisshundene, som eksisterte for mange tusen år siden, men dette er ikke tilfelle. Genetisk tilhører den de moderne europeiske hunderasene og er mellom 100 og 200 år gammel.

Ettersom rasen er norsk har Norge et spesielt ansvar for å ivareta egenskapene til rasen.

Gråhunden

Gråhund hann - et flott eksemplar av rasen Norsk elghund grå er en typisk spisshund, med tett kort kropp, kvadratisk bygning og god reisning. Hunden skal være full av kraft og stolthet. Øynene skal være mørke og utvise trygghet, ørene skal være opprettstående og spisse, ikke for store. Halen bæres stramt opprullet over ryggens midtlinje. Hårlaget skal være tett og rikt, med lys underull og dekkhår med svarte spisser, som skal gi tydelige tegninger. Tydeligst er selemerket, som er ei lys stripe fra manke til albuespiss.

Gråhunden har godt gemytt og er hengiven og trivelig som familiehund. Den er lettdressert og klok. Den har mye energi og trives best med jevnlig trening. Den kommer selvfølgelig aller best til sin rett i skogen der den kan være avgjørende for en vellykket jakt. Gråhunden brukes både som løshund og som bandhund, og hevder seg like bra i begge disipliner. Den er derfor et soleklart førstevalg som jakthund for de fleste elgjegere.

Les rasestandarden for gråhunden her.

Bandhundjakt

Her har bandhunden elg foran seg og alle sanser er skjerpetHunden skal lede jegeren fram til elgen, slik at jegeren kan felle dyret uten at dyret oppdager ekvipasjen. Dette er en spennende jaktform som krever tålmodighet og jaktferdigheter til både hund og jeger.

Under en bandhundprøve bedømmes fem prestasjonsmoment:

Oppførsel ved søk etter elg (1)
Evnen til å finne elg (3)
Oppførsel når den stiller innpå elg (3)
Oppførsel framfor/ved syn av elg (2)
Sporing (1)

Det gis poeng fra 0-10, med noe ulik vektlegging av momentene (se parentes bak momentene).

Effektiv prøvetid skal være 6 timer. Høyeste oppnåelige poengsum er 100.

Les reglene for bandhundprøve her.

Løshundjakt

Hunden stiller elgen ved å lose slik at elgen blir stående. Hunden holder elgens oppmerksomhet og jegeren kan stille seg innpå og komme på skuddhold uten at elgen legger merke til det. I og med at hunden søker opp elgen og ofte må følge etter for å få fast los, krever denne jaktformen større jaktfelt enn bandhundjakta.

Under løshundprøver bedømmes 10 prestasjonsmoment:

Søk (2)
Evne til å finn elg (1)
Evne til å stille elg i uttaket (1,5)
Losarbeidets kvalitet (1)
Påhengelighet (1,5)
Oppførsel når losen løsner og evne til å stille støkt elg (1)
Losmålets hørbarhet (0,5)
Bruken av målet (0,5)
Samarbeid (0,5)
Lydighet (0,5)

Det gis poeng fra 0-10 med ulik vektlegging av momentene (se parentes bak momentene).
For å oppnå første premie kreves minst 90 minutters stålos på dyret/dyrene, samt minst 75 poeng sammenlagt.

Les reglene for løshundprøve her.

 

Vil du vite mer?

Ring oss på telefon 92808126/99354886 eller send inn skjemaet under: