Mi Ra med 3x2.UK i høst

Dessverre kom hun ikke i fugl.... Start nr to var i Hattfjelldal 14 dager senere. Også der med karakterene 5-5-6-4-4-4. Da ble hun påmeldt til Derby...

I høst (2017) er hun premiert på 3 av 4 starter. Kritikkene er gjennomgående gode og små nyanser skilte henne fra å få øverste premie på 2 av startene. Ja, ja hun er enda ung og lovende..

.