Noraførr's Garm - en stødig kar

Garm har til nå 5 starter med 2x2. premie og 3x1. premie som resultat. På 1 dagers separat bandhundprøve senhøsten 2016 gikk han til 93 poeng. Dette ble fulgt opp med 92 poeng begge dager på 2-dagersprøve 9.-10. september 2017!

Den ene 2. premien har han som unghund i 2015, og den siste 2.premien fikk han i november 2017, der han gikk for å få bandhundchampionatet. Tross 80 poeng der ble det 7 poeng i det ene momentet og dermed måtte han nøye seg med 2. premie den dagen.

Garm ble også vist i utstillingsringen høsten 2017 og fikk der CK.

Vi gratulerer Lars med flotte resultater!

Bildet viser Garm og Lars i arbeid under blodsportrening.