6 valper født 15. mars 2018

6 valper født 15. mars 2018En av hannhundene var liten ved fødsel. Selv om den virket livskraftig har han slitt med å ta til seg næring, så vi vet enda ikke helt hva det blir med han. Vi prøver nå og stelle han litt ekstra for å se om han kommer seg over den første kneika.

Vi gleder oss imidlertid over den lille fine flokkken i valpekassen og ser at det er harmoni og fin utvikling på 5 av dem.